ЯК ПІДГОТУВАТИ ІМУНІТЕТ ДО ВАКЦИНАЦІЇ?

Вакцинація – це медична маніпуляція, що вимагає від лікарів і пацієнтів ґрунтовного підходу, розуміння в якому стані перебуває на даний момент імунна система людини, що вакцинується. Для досягнення бажаного ефекту і уникнення побічних реакцій, перед проведенням вакцинації необхідно оцінити функціональний стан імунних клітин організму.

Чи знаєте Ви, що в нашому організмі імунна система представлена двома ланками: неспецифічний (вроджений) імунітет та специфічний (набутий, адаптивний) імунітет.

Вроджений імунітет формується в процесі внутрішньоутробного розвитку і остаточно «дозріває» до 12-14 років. До вродженого імунітету належать, так звані, механічні бар’єри (слизові оболонки, шкіра) та клітини – лейкоцити. Останні здатні захоплювати мікроби, що потрапили до нашого організму і знешкоджувати їх. А ще лейкоцити продукують антитіла – специфічні захисні білки, що виробляються проти конкретного збудника. Продукція антитіл належить до ланки специфічного імунного захисту. Отже, головною бойовою одиницею імунної системи є лейкоцит. Від його функціонального стану залежить адекватність імунної відповіді, реакція організму на вакцинацію, перебіг вірусних інфекцій, термін одужання,  тощо.

Сьогодні існують доволі прості методи оцінки імунного статусу. Системний аналіз окремих показників загального дослідження крові з формулою дає можливість визначити функціональний стан імунних клітин, а саме: схильність до гіперактивної (бурхливої, надмірної) реакції, ризик алергізації, недостатність імунної відповіді. Оцінивши функціональний стан імунних клітин, лікар може спрогнозувати перебіг періоду вакцинації, призначити необхідну підготовку до її проведення, порадити найдоцільнішу схему медичного супроводу після вакцинації.

Враховуючи виклики сьогодення, в нашому медичному центрі розроблені спеціальні лабораторні комплекси для визначення функціонального статусу імунних клітин та програми супроводу вакцинації. 

Робіть свідомий вибір і ґрунтовно ставтеся до свого здоров’я!