ОЗОНОТЕРАПІЯ МОЖЕ ДОПОМОГТИ В ЛІКУВАННІ COVID-19

На даний момент вакцинація – це головний метод боротьби з пандемією COVID-19, оскільки вакцина формує адаптивний імунітет. Тим не менш, вроджений імунітет відіграє певну роль у боротьбі з цією хворобою. Тому методи лікування, які забезпечують підтримку вродженої імунної відповіді можуть полегшити перебіг захворювання.

Озонотерапія – один з таких методів. Його застосовують вже майже 150 років поспіль для лікування інфекційних та вірусних захворювань. З’являються нові дослідження про ефективність лікування пацієнтів на COVID-19 озоном. Повідомляється, що озон та його похідні активні форми кисню виробляються антитілами, що вказує на те, що дія цього окислювача може відігравати важливу роль як у вродженому, так і в адаптаційному імунітеті.

Як змінюється наш імунітет з віком

Більшість експериментальних даних про зміни імунної системи з віком показують зниження багатьох імунних параметрів у порівнянні з молодим здоровим організмом. Виробляється менше клітин для адаптивної імунної відповіді, в якій патогени точно ідентифікуються, стають мішенню та «запам’ятовуються» для швидкої реакції, якщо той самий або подібний збудник зустрінеться в майбутньому. І хоча в процесі вироблення неспецифічної імунної відповіді кількість клітин підвищується, вони втрачають ефективність та продуктивність. Ось чому люди похилого віку, як правило, мають більш високий рівень запальних біомаркерів (С-реактивний білок, сечова кислота, швидкість осідання еритроцитів та кількість лейкоцитів).
Загальний ефект – зниження функції та більша вразливість до інфекцій, які часто проявляються при судинних та інших хронічних захворюваннях. Ці зміни впливають на зниження реакції на вакцини, що спостерігається у багатьох літніх людей, а також на захворюваність та смертність від інфекції.

Вроджений та адаптивний імунітет

Незважаючи на те, що вроджена та адаптивна імунні системи взаємопов’язані та взаємозалежні, при більшості методів лікування інфекційних та хронічних станів, не проводиться підтримка вродженого імунітету. Вакцини зміцнюють адаптаційний імунітет і більшість хронічних захворювань лікуються симптоматично, що майже не приносить користі для вродженого імунітету. При такому підході, вроджену реакцію часто вважають ворожою, а імунодепресанти отримують ширше застосування для контролю проявів відповіді, а саме підвищення регуляції цитокінів (молекул – передатчиків інформації) та запалення.

Озон в лікуванні інфекційних хвороб

Озон – один із методів, який допомагає стимулювати саме вроджений імунітет. Важливо зазначити, що дослідники з Науково-дослідного інституту Scripps чітко продемонстрували, що антитіла можуть знищувати патогени, виробляючи локалізовані концентрації озону. На думку авторів, озон може бути частиною раніше невпізнаного механізму знищення, який би посилив оборонну роль антитіл,
дозволяючи їм піддавати патогенів дії перекису водню, що бере безпосередню участь у їх знищенні. Раніше вважалося, що антитіла сигналізують лише про імунну відповідь. Ця знахідка ілюструє витонченість та взаємозв’язок вродженої та адаптивної імунної системи. Це також підтверджує тезу про те, що екзогенний
озон при використанні його у фізіологічно безпечній кількості, може бути природним, безпечним та ефективним засобом лікування патогенів.

Також відомо, що деякі віруси більш сприйнятливі до дії озону. Найбільш чутливими є віруси, що мають ліпідну оболонку, такі як SARS-CoV-2. До цієї групи також належать віруси гепатиту В і С, герпесу 1 та 2, Епштейн-Барр, ВІЛ 1 та 2, грип A та B та інші.

Дослідження на мишах, інфікованих вірусом грипу А, показало, що концентрація озону навколишнього середовища 0,5 ppm покращила перебіг респіраторної інфекції. Озон-опосередкована пошкоджуюча дія на вірусний антиген співвідноситься зі значним зниженням смертності від грипу та підвищенням рівня виживання. За даними Міжнародного наукового комітету з озонотерапії системна озонотерапія може бути потенційно «корисною» при SARS-CoV-2.

Обґрунтування та механізм дії вже клінічно доведено для інших вірусних інфекцій, подібних до SARS-CoV-2.

Механізм дії озону такий:

  • Індукція адаптації до оксидативного стресу, отже, відновлення рівноваги клітинного окислювально-відновного стану.
  • Індукція IFN гамма та прозапальних цитокінів.
  • Збільшення кровотоку та насичення киснем тканин життєво важливих органів.
  • Він може діяти як «самовакцина», коли озон вводять у вигляді малої аутогемотерапії.

Повідомляється, що озон активує імунну систему при інфекційних захворюваннях, покращує використання кисню та стимулює вивільнення факторів росту та інших медіаторів, які можуть повторно активувати імунну систему.

За матеріалами статті в журналі “Біорадикали та Антиоксиданти” https://www.ozonetherapy.ru/wp-content/uploads/2020/11/t7n3.pdf