Публичная оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

Преамбула


Перед переглядом веб-сайту https://ubi-clinic.com/ (надалі – «Веб-сайт») та замовлення послуг через Веб-сайт — ознайомтеся з цією Публічною офертою та Умовами використання веб-сайту (надалі – «Публічна оферта», «Договір»).
Звертаємо Вашу увагу на те, що проставлення символу «галочка» означає, що Ви ознайомлені та згідні з умовами використання Веб-сайту та надання послуг товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЮБІАЙ» (надалі – «Власник», «Адміністрація», «Медичний Центр»), а також є акцептом Вами цієї Публічної оферти.
Проставлення символу «галочка», а також використання в будь-якому вигляді Веб-сайту є Вашою беззаперечною згодою з усіма положеннями та умовами цієї Публічної оферти та прирівнюється до підпису Договору обома Сторонами. Ця Публічна оферта є обов’язковою для виконання Сторонами.
Адміністрація (Власник, Медичний Центр) надає Вам доступ до матеріалів Веб-сайту. Вміст Веб-сайту захищається чинним законодавством України. Вносити зміни, поширювати їх або торгувати ними заборонено. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не несе відповідальність за вміст зовнішніх ресурсів, посилання на які розміщені на Веб-сайті.

 1. Загальні положення
  1.1. Ця Публічна оферта, відповідно до положень статей ст. 633, ст. 641 Цивільного кодексу України, є публічним Договором (офертою), яка визначає умови використання Користувачами (Замовниками, Пацієнтами) матеріалів і сервісів Веб-сайту, а також замовлення, оплати, надання послуг ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЮБІАЙ». Умови цієї Публічної оферти є однаковими для всіх Користувачів (Замовників, Пацієнтів). Оскільки цей документ є публічним Договором (офертою), отримуючи доступ до матеріалів Веб-сайту та/або оформлюючи замовлення, та/або здійснюючи оплату тощо, — Користувач (Замовник, Пацієнт) вважається стороною цієї Публічної оферти.
  1.2. Терміни згадані у цій Публічний оферті застосовуються у наступному значенні:
  • Власник, Адміністрація Веб-сайту; Медичний Центр — товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЮБІАЙ», код ЄДРПОУ 36184401, місцезнаходження: Україна, м. Київ, просп. Відрадний, 95, адреса провадження господарської діяльності: Україна, Київська обл., Васильківський р., смт. Глеваха, вул. Підприємницька, 10Д. Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики серія АЕ № 197493, видана МОЗ України від 01 серпня 2013 року (строк дії Ліцензії — необмежений);
  • Користувач – будь-яка особа, яка перейшла на Веб-сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Веб-сайті, а також є суб’єктом персональних даних (тобто особа, персональні дані якої обробляються);
  • Замовник – фізична особа, яка здійснила замовлення послуг Медичного Центру через Веб-сайт або будь-який інший телекомунікаційний спосіб (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо);
  • Пацієнт — фізична особа, яка обслуговується у Медичному Центрі;
  • Календарний день – це день, який має порядковий номер у календарному місяці, і включає робочі дні, вихідні (суботи та неділі), а також святкові дні встановлені чинним законодавством України;
  • Робочий день – означає будь-який день тижня, згідно з графіком роботи: Медичного Центру – для обробки замовлень, комунікації із Користувачами (Замовниками, Пацієнтами) та надання послуг, Адміністрації (Власника) – для всіх інших питань;
  • Cookie – невеликі фрагменти даних, відправлених веб-сервером та які розміщуються для тимчасового зберігання на жорсткому дискові комп’ютера або у мобільному пристрої Користувача;
  • Сторони Публічної оферти – Користувач (Замовник, Пацієнт), згадується у тексті як «Ви», та Адміністрація (Власник, Медичний Центр).
  1.3. Інші терміни, не визначені в цьому розділі, трактуються відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Публічної оферти та/або в нормативно-правових актах України, чинного законодавства України — слід керуватися тлумаченням, сформованими в практиці ділового обороту.
  1.4. Медичний Центр надає платні медичні та інші послуги за своїм профілем діяльності на підставі отриманої Ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики серія АЕ № 197493, видана МОЗ України від 01 серпня 2013 року (надалі – «Послуги»), згідно з чинним переліком Послуг та їх цін, викладених у розділі «Прайс» Веб-сайту (надалі – «Прайс»).
  1.5. Користувач (Замовник, Пацієнт) погоджується з цією Публічною офертою загалом і без застережень під час оформлення замовлення, оплати Послуг, будь-якої взаємодії із Веб-сайтом. Оформлюючи замовлення на Веб-сайті Користувач (Замовник, Пацієнт) зобов’язується надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Адміністрацією (Власником, Медичним Центром) своїх зобов’язань. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) зобов’язується дотримуватися чинного законодавства України про персональні дані. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) може використовувати отриманні дані в маркетингових цілях.
  1.6. Користувач (Замовник, Пацієнт) погоджується з тим, що всі умови Договору йому зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.
  1.7. Приймаючи умови цієї Публічної оферти, Ви підтверджуєте свою правоздатність та дієздатність, приймаєте на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання Веб-сайту, замовлення/надання/оплати тощо Послуг і укладенням цього Договору.
  1.8. Замовник, Пацієнт несе відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації про себе, з метою отримання Послуг Медичного Центру, будь-якої інформації відносно Пацієнтів Медичного Центру тощо. Замовник, Пацієнт зобов’язується відшкодувати в повному обсязі збитки Медичному Центру, спричинені такою неправдивою інформацією.
 2. Конфіденційність
  2.1. Інформація, надана Користувачем (Замовником, Пацієнтом) є конфіденційною. Адміністрація (Медичний Центр) використовує інформацію про Користувача (Замовника, Пацієнта) з метою виконання замовлень Користувача (Замовника, Пацієнта), якщо інших цілей не вказано в цій Публічній оферті або у Політиці конфіденційності, розміщеній на Веб-сайті. Приєднання до цієї Публічної оферти є підтвердженням ознайомлення та прийняття всіх умов Політики конфіденційності, розміщеної на Веб-сайті.
  2.2. Заповненням форми «Запис на прийом» Веб-сайту Користувач (Замовник, Пацієнт) добровільно надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних Адміністрацією (Медичним Центром) з подальшою метою: відомості, які надає Користувач (Замовник, Пацієнт) під час заповнення вищезазначеної форми будуть використані для обробки замовлень Послуг, отримання інформації про замовлення, відправки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Медичного Центру, в інших комерційних цілях.
  Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем (Замовником, Пацієнтом) під час оформлення «Запису на прийом» та/або заповнення документів, передбачених п. 3.3.1. Публічної оферти. Користувач (Замовник, Пацієнт) несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації, погоджується на всі ризики, пов’язані з недостовірністю такої інформації.
  2.3. Для цілей, передбачених п. 2.2., Адміністрація (Власник, Медичний Центр) має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на електронну адресу Користувача (Замовника, Пацієнта), а також надсилати sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в замовлені телефонний номер, якщо це необхідно для виконання замовлення Користувача (Замовника, Пацієнта).
  2.4. Медичний Центр має право здійснювати запис телефонних дзвінків із Користувачем (Замовником, Пацієнтом) з метою поліпшення якості обслуговування, на що Користувач (Замовник, Пацієнт) дає свою беззастережну згоду.
  2.5. Користувач дає згоду на використання Адміністрацією (Власником) технології cookie у разі, якщо Користувачем не було змінено налаштувань на обмеження/заборону використання cookie. Файли cookie не містять особистої інформації та не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Користувача. Файли cookie використовують для того, щоб підвищувати якість Послуг, що надаються, зокрема для швидкої ідентифікації Користувача, збереження налаштувань Користувача, його персональних уподобань, відстеження стану сесії доступу Користувача і характерних для нього тенденцій. Адміністрація (Власник) також використовує файли cookie в рекламних цілях, зокрема щоб керувати оголошеннями на сайтах у мережі Інтернет. Після вимкнення cookie Користувачем, Адміністрація (Власник) не гарантує повної працездатності Веб-сайту або деяких його сервісів.
  2.6. Користувач (Замовник, Пацієнт) дає право Адміністрації (Медичному Центру) здійснювати обробку його персональних даних, зокрема поміщати персональні дані в бази даних Адміністрації (Медичного Центру) без додаткового повідомлення про це, здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміни (за потреби). Адміністрація (Медичний Центр) зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам; комерційним партнерам; особам, уповноваженим Адміністрацією (Власником) на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей; на обов’язковий запит компетентного державного органу).
  2.7. Звертаємо увагу, надання персональних даних щодо:
  • Неповнолітньої особи, як не досягла чотирнадцятирічного віку: здійснюється за згодою одного із батьків або законного представника (опікуна тощо);
  • Неповнолітньої особи, як досягла чотирнадцятирічного віку: здійснюється за згодою одного із батьків або законного представника (опікуна тощо) та такої особи;
  • Недієздатної особи: здійснюється за згодою одного із законних представників (опікуна тощо).
  2.8. У разі небажання отримувати рекламну та/або інформаційну розсилку від Медичного Центру, Користувач (Замовник, Пацієнт) має право відмовитися від неї, шляхом надсилання листа під темою «Відмова від розсилки» на електронну адресу info@ubi-clinic.com.
  2.9. Інші персональні дані (відомості), пов’язані із наданням Вам послуг у Медичному Центрі (наприклад, щодо стану здоров’я тощо), зберігаються/обробляються/оновлюються тощо, відповідно до чинного законодавства України та інших чинних нормативно-правових актів України.
 3. Порядок оформлення замовлень, надання Послуг, ціни та розрахунки
  3.1. Замовлення Послуг:
  3.1.1. Користувач (Замовник, Пацієнт) може оформити замовлення Послуг самостійно, шляхом заповнення форми «Запис на прийом» на Веб-сайті або іншими телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо).
  3.1.2. Звертаємо увагу, Послуга «Онлайн роз’яснення» надається виключно особам, які обслуговуються у Медичному Центрі та/або здійснили попередній візит (обстеження) до (у) особистого лікаря Медичного Центру.
  3.1.3. При оформлені замовлення Користувач (Замовник, Пацієнт) має обов’язково зазначати:
  • Своє повне Прізвище, Ім’я та по батькові;
  • Актуальні контактний телефон та електронну адресу;
  • Послугу яку бажає замовити;
  • Питання, яке бажає обговорити з особистим лікарем Медичного Центру (для «Онлайн роз’яснення») із додаванням документів (у разі необхідності).
  3.1.4. Після оформлення замовлення, представники Медичного Центру здійснюють зворотній зв’язок із Замовником (Пацієнтом) для вирішення питань пов’язаних із замовленням (дати та часу візиту, уточнення переліку Послуг тощо).
  Якщо для узгодження та підтвердження замовлення представникам Медичного Центру не вдається встановити зв’язок із Замовником (Пацієнтом) з вини останнього (зазначення некоректної електронної пошти або телефону; відсутній зв’язок із абонентом; ігнорування телефонних дзвінків, sms-повідомлень, електронних повідомлень, залишених на автовідповідач повідомлень тощо без пояснення причин) протягом 2 (двох) робочих днів Медичного Центру – Послуга вважається не замовленою.
  3.1.5. Дата та час надання Послуги вважається зарезервованою за відповідним Замовником (Пацієнтом) виключно після офіційного підтвердження від Медичного Центру та його отримання Замовником.
  3.2. Місце надання Послуг: Україна, Київська обл., Васильківський р., смт. Глеваха, вул. Підприємницька, 10Д (ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЮБІАЙ»).
  3.2.1. Послуга «Онлайн роз’яснення» надається шляхом відео-конференції між Пацієнтом та його особистим лікарем через мережу Інтернет. Пацієнт самостійно здійснює інсталяцію, налаштування програмного забезпечення та/або окремих програм для отримання Послуг. Придбання всіх ліцензій на використання такого забезпечення та/або програм здійснюється Пацієнтом самостійно та за власний кошт.
  3.3. Порядок надання Послуг:
  3.3.1. Перед наданням Послуг, на рецепції Медичного Центру Замовнику надають на ознайомлення та підписання наступні документи:
  • договір про надання медичних послуг;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (Форма № 003-6/о, затвердженої Наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110).
  3.3.2. Замовник зобов’язаний пред’явити: оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) або водійське посвідчення, або інший документ передбачений чинним законодавством України); свідоцтво про народження (для неповнолітніх осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку) тощо.
  Якщо документи Замовника (Пацієнта) містять ознаки ушкоджень (відклеєні або відсутні фото особи (в т.ч. по досягненню двадцятип’ятиріччя та/або сорокап’ятиріччя), порушено цілісність сторінок (аркуша) тощо), на них відсутні підписи та печатки, документи втратили чинність (закінчення терміну дії зазначеного на такому документі, пропущено строк для вклеювання фото особи у паспорт по досягненню двадцятип’ятиріччя та/або сорокап’ятиріччя) тощо – Медичний Центр залишає за собою право відмовити у обслуговувані Замовника (Пацієнта) до усунення відповідних недоліків у документах, крім випадків передбачених чинним законодавством України (у разі ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю особи).
  3.3.3. Після підписання документів, зазначених у п. 3.3.1., представниками Медичного Центру заповнюється Медична карта амбулаторного хворого (Форма № 025/о, затвердженої Наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110). Замовник (Пацієнт) несе відповідальність за вказані дані, в т.ч. щодо стану здоров’я, а також щодо приховування такої інформації.
  3.3.4. Замовник (Пацієнт) зобов’язаний дотримувати правил поведінки у Медичному Центрі, правилами поводження під час карантинних заходів (у разі встановлення таких заходів у населеному пункті за місцезнаходженням Медичного Центру), не псувати майно Медичного Центру тощо.
  Медичний Центр залишає за собою право відмовити у обслуговуванні Замовника (Пацієнта) у разі його перебування у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння та/або у разі порушення ним правил поводження під час карантинних заходів (відсутність одягнутих засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів тощо), що закривають ніс та рот, в т.ч. виготовлених самостійно тощо), крім випадків передбачених чинним законодавством України (у разі ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю особи).
  У разі пошкодження (знищення) майна Медичного Центру з вини Замовника (Пацієнта), представниками Медичного Центру засвідчується факт пошкодження (знищення) майна та оформлюється Акт, на підставі якого винна особа зобов’язана відшкодувати заподіяну шкоду Медичному Центру у повному обсязі та у строк, зазначеного в Акті.
  3.3.5. У разі зміни персональних даних Пацієнта, при наступному відвідувані Медичного Центру, Пацієнт зобов’язаний повідомити про це представників Медичного Центру та надати підтверджуючі документи. Пацієнт має підписати оновлений (змінений) пакет документів, викладений у п. 3.3.1. цієї Публічної оферти.
  3.3.6. У разі відмови Замовника (Пацієнта) від підписання будь-якого з перелічених документів у п. 3.3.1. – Медичний Центр залишає за собою право відмовити у наданні Послуг Замовнику (Пацієнту), крім випадків передбачених чинним законодавством України (у разі ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю особи).
  3.3.7. Окремі умови надання Послуг можуть бути опубліковані/розміщені на Веб-сайті.
  3.4. Ціни на Послуги вказані у в національній валюті України – гривні, з урахуванням ПДВ.
  3.5. Оплата Послуг Медичного Центру здійснюється виключно у національній валюті України, готівковим або безготівковим платежем безпосередньо в Медичному Центрі або безготівковим платежем через мережу Інтернет (платіжні системи) у наступному порядку:
  3.5.1. Для всіх Послуг, крім «Онлайн роз’яснення»:
  • Після фактичного надання Послуг представники Медичного Центру надають Пацієнту рахунок для сплати вартості наданих Послуг у касі Медичного Центру, шляхом внесення готівкових коштів або безготівково платежу через термінал. Після проведення розрахунку Пацієнту надається фіскальний чек;
  • Якщо Замовник бажає внести авансовий платіж за Послуги, про що попередньо повідомив представників Медичного Центру під час узгодження замовлення, він може здійснити безготівковий розрахунок через Веб-сайт шляхом вибору «Оплата онлайн» на підставі отриманого рахунку. В призначені платежу необхідно зазначити реквізити рахунку (номер та дата).
  3.5.2. Для Послуги «Онлайн роз’яснення»:
  • Через Веб-сайт шляхом вибору «Оплата онлайн» на підставі отриманого рахунку. Оплата проводиться з використанням платіжної системи LiqPay. В призначені платежу необхідно зазначити реквізити рахунку (номер та дата).
  • Звертаємо увагу, здійснюючи платіж через систему LiqPay Ви погоджуєтесь із Угодою користувача даної платіжної системи. Питання пов’язані із Вашими персональними даними наданими адміністрації (власнику тощо) платіжної системи LiqPay, при оплаті, врегульовуються між Вами та адміністрацією (власником тощо) платіжної системи LiqPay самостійно.
  3.6. Замовник (Пацієнт) має право відмовитись від Послуги шляхом повідомлення Медичного Центру будь-яким телекомунікаційним засобом зв’язку (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо) до її фактичного надання. При надісланні електронного повідомлення під темою «Відмова від Послуг (ПІБ Замовника (Пацієнта)» в якому зазначається:
  • Перелік Послуг від яких відмовляється Замовник (Пацієнт);
  • Дату та час їх надання;
  • Контактні дані для зворотнього зв’язку.
  3.7. У разі, якщо Замовник (Пацієнт) відмовляється від оплаченої (повністю або частково) Послуги, Медичний Центр повертає йому суму сплачених коштів виключно на підставі отриманої від Замовника (Пацієнта) письмового оригіналу заяви у довільній формі засвідченої власним підписом на ім’я директора ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЮБІАЙ», яка обов’язково має містити:
  • Повне Прізвище, Ім’я та по батькові Замовника (Пацієнта);
  • Контактний телефон;
  • Поштова адреса;
  • Перелік Послуг від яких відмовляється Замовник (Пацієнт) та їх вартість (у разі відмови від будь-якої конкретної Послуги із всього переліку замовлених та сплачених одним платежем Послуг);
  • Спосіб повернення коштів (готівкою або безготівковим переказом із обов’язковим зазначенням банківських реквізитів для зарахування коштів);
  • Дата та підпис.
  Крім того, Замовник (Пацієнт) зобов’язаний надати засвідчені, в установленому чинним законодавством України порядку, копії паспорта громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
  3.7.1. Дана заява може бути складена у Медичному Центрі, надіслана поштою або кур’єрською службою на адресу: 08630, Україна, Київська обл., Васильківський р., смт. Глеваха, вул. Підприємницька, 10Д (ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЮБІАЙ»).
  3.7.2. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 3 (трьох) робочий днів виключно з моменту отримання зазначеної у п. 3.7. заяви і доданих до неї засвідчених, в установленому чинним законодавством України порядку, копій паспорта громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
 4. Обмеження відповідальності Адміністрації (Власника, Медичного Центру)
  4.1. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не несе жодної відповідальності за будь-які помилки (в т.ч. друкарські) та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах/інформації, що містяться на цьому Веб-сайті. Адміністрація докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на Веб-сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.
  4.2. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів (Замовників, Пацієнтів), залишені на Веб-сайті в якості коментарів, відгуків або оглядів.
  4.3. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не несе відповідальність за можливі протиправні дії Користувача (Замовників, Пацієнтів) щодо третіх осіб або дії третіх осіб щодо Користувача (Замовників, Пацієнтів) вчинені через Веб-сайт.
  4.4. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Веб-сайтом, його використанням або неможливістю використання.
  4.5. З метою вищезазначеного Адміністрація (Власник) залишає за собою право видаляти розміщену на Веб-сайті інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Веб-сайту Користувачів, що створюють проблеми у використанні Веб-сайту іншими Користувачами, у разі будь-яких недобросовісних зловживань з їх боку при замовленні Послуг, що не мають на меті їх отримання, або Користувачів, які порушують вимоги цього Договору. При цьому таке блокування відбувається на розсуд Адміністрації (Власника) без наступного повідомлення таких Користувачів.
  4.6. Адміністрація (Власник) Веб-сайту, Медичний Центр не несе відповідальності за:
  • Затримки або збої в процесі здійснення будь-яких операцій на Веб-сайті, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
  • Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.
  • Належне функціонування Веб-сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення Користувачів такими засобами.
  4.7. Медичний Центр не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника/Пацієнта та, відповідно, незадоволення від Послуг, тому що уявлення кожної конкретної особи носить суб’єктивний характер і може не відповідати загальноприйнятим нормам.
  4.8. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за дійсним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 5. Права інтелектуальної власності
  5.1. Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Веб-сайту (елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, бази даних тощо), торговельні марки (логотипи), Веб-сайт в цілому, а також будь-який інший контент розміщений на Веб-сайті — є об’єктами прав інтелектуальної власності Адміністрації (Власника, Медичного Центру).
  5.2. Адміністрації (Власнику, Медичному Центру) належить виключні права на використання об’єктів інтелектуальної власності, які були використані при створенні цього Веб-сайта та/або розміщений на ньому контенту.
  5.3. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) може використовувати об’єкти прав інтелектуальної власності, які належать іншим особам (правовласникам), на підставі ліцензій, договорів та інших підставах в рамках чинного законодавства України. Умови таких ліцензій, договорів тощо визначаються правовласниками таких об’єктів прав інтелектуальної власності та Адміністрацією (Власником, Медичним Центром) на їх розсуд.
  5.4. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Веб-сайтом. Жодні елементи змісту сервісів Веб-сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Веб-сайту не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу/згоди правовласника. Під використанням йдеться про відтворення, копіювання, переробку, поширення на будь-якій основі, відображення у маркетингових заходах тощо. Виняток становлять випадки, безпосередньо передбачені чинним законодавством України. Використання Користувачем елементів змісту сервісів/Веб-сайту, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, торговельних знаків, логотипів, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені чинним законодавством України.
  Надаючи право на використання Користувачем (Замовником, Пацієнтом) вищезазначених об’єктів для цілей виконання цього Договору, Адміністрація (Власник, Медичний Центр) не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Договором.
  5.5. Створення гіперпосилань на Головну сторінку та/або будь-яку іншу сторінку Веб-сайту можливо лише після отримання попередньої письмової згоди Адміністрації (Власника) Веб-сайту.
  5.6. Територія, на яку розповсюджуються права інтелектуальної власності Адміністрації (Власника, Медичного Центру) на Веб-сайт, не обмежена і включає територію всіх країн світу.
 6. Форс-мажорні обставини
  6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
  6.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо сторін характеру, що виникли без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, пандемії, карантин, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
  6.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання (припинення). Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатись на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.
  6.4. Офіційним підтвердженням факту виникнення обставин форс-мажору є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою України або іншим уповноваженим (компетентним) органом. Зазначене положення не поширюється на загальновідомі факти (опубліковані в ЗМІ).
 7. Прикінцеві положення
  7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
  7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
  7.3. Повідомлення, передбачені цим Договором, здійснюються Сторонами в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою. Повідомлення про відмову від Договору та/або про відмову від замовлення Послуг здійснюється виключно в письмовій формі у спосіб, який дає можливість ідентифікувати дату здійснення такого повідомлення, його зміст та дату отримання такого повідомлення іншою Стороною.
  7.4. З усіх питань, щодо прав інтелектуальної власності, а також з іншими питаннями та пропозиціями Вам необхідно звернутись до Адміністрації Веб-сайту за електронною адресою info@ubi-clinic.com. У Вашому електронному листі необхідно обов’язково зазначити:
  • Повне Прізвище, Ім’я та по батькові;
  • Контактні дані для зворотного зв’язку;
  • Детальне пояснення суті питання (чітко виклавши обставини звернення);
  • У разі необхідності додати підтверджуючі документи.
  7.5. Адміністрація (Власник, Медичний Центр) Веб-сайту має право в будь-який час в односторонньому поряду змінювати умови цієї Публічної оферти. Нова або змінена Публічна оферта стає дійсною після розміщення її на Веб-сайті. За незгоди Користувача (Замовника, Пацієнта) з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Веб-сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Веб-сайту. Продовжуючи використовувати Веб-сайт Користувач (Замовник, Пацієнт) підтверджує згоду з новими умовами Публічної оферти у тій редакції, яка чинна на момент використання Веб-сайту.
  7.6. Ця Публічна оферта складена українською мовою. У разі здійснення автоматичного перекладу цієї Публічної оферти на інші мови, у разі виникнення будь-яких розбіжностей з приводу тлумачення її умов тощо — юридичну силу матиме оригінальний текст українською мовою, викладений (розміщений, опублікований) на Веб-сайті.