Пустовіт Світлана Михайлівна

Пустовіт Світлана Михайлівна

Лікар-кардіолог

Стаж: з 1997 р.

Спеціалізація:

Діагностична, лікувальна, реабілітаційна та профілактична допомога людям при серцево-судинних захворюваннях: артеріальна гіпертензія І-ІІІ ст., гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST та з елевацією сегмента ST, ІХС: Стабільна стенокардія напруги І-ІІІ ф.кл, ІХС: післяінфарктний кардіосклероз, гіпертрофічна кардіоміопатія (специфічне ураження міокарду), дилатаційна кардіоміопатія, вроджені вади серця, гострий перикардит, хронічний констриктивний перикардит (ураження перикарду- серцевої сумки), інфекційний ендокардит, міокардит, нейроциркуляторна дистонія, феномен і синдром WPW, фібриляція передсердь (порушення ритму та провідності серця), хронічна серцева недостатність

Членство в асоціаціях: Член Асоціації лікарів інтерністів, член  Асоціації кардіологів України

1997 – Івано-Франківський Державний медичний університет –  “Лікувальна справа”
1998 – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – інтернатура за спеціальністю “Терапі
2002 – Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска – спеціалізація з кардіології
2011 – Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска – курси підвиження кваліфікації за спеціальністю “Захворювання серцево-судинної системи у вагітних”
2016 – НМАПО ім. П.Л.Шупика – тематичне удосконалення “Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги”
2019 – НМАПО ім. П.Л.Шупика – тематичне удосконалення “Лабораторна діагностика невідкладних станів”
2021 – НМАПО ім. П.Л.Шупика – тематичне удосконалення “Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря”
2022 – учасник майстер-класу та тренінгу фахівців з коморбідних станів “Захворювання судин – мультидисциплінарна проблема медицини”, Національна академія медичних наук України
2022 – учасник науково-практичної конференції з міжнародною участю “Міжнародний досвід в діагностиці та лікуванні Артеріальної гіпертензії”, ДУ ННЦ Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН Укра
2022 – слухач ХХІІІ Національного Конгресу кардіологів України, Всеукраїнська асоціація кардіологів України

Дослідницька робота

2014 –  учасник проекту “Дистанційне навчання на сторінках спеціалізованого видання “Мистецтво лікування” за спеціальністю “кардіологія”, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

2014 – участь у складі робочої групи у відкритому проспективному дослідженні “ПЕРФЕКТ” – “Програми з оптимізації контролю  артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією”

2014-2015 – участь у складі робочої групи у відкритому порівняльному мультицентровому дослідженні “КОРИФЕЙ” на базі Національного наукового центру “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України”