Оцінка стану організму

Комплексна оцінка стану організму  – це комплекс обстежень, за допомогою яких лікарь може дізнатися всі ризики, що пов’язані зі здоров’ям пацієнта, прорахувати можливі проблеми в подальшому житті.

Обстеження проходить в 4 етапи

 1. Обстеження лікаря
 • Збір скарг на даний момент
 • Збір скарг щодо органів та систем
 • Анамнез (історія) життя
 • Анамнез хвороби
 • Огляд пацієнта (пальпація, перкусія, аускультація)

2. Функціональна та інструментальна діагностика

 • Заповнення опитувальника САН (самопочуття-активність-настрій)
 • Вимірювання артеріального тиску на обох руках
 • Вимірювання температури тіла
 • Вимірювання ваги, метаболічного віку, рівня вісцерального жиру та інших показників (імпедансометрія)
 • Вимірювання окружності живота
 • Пікфлоуметрія – вимірювання об’єму легень
 • Динамометрія – вимір сили м’язів
 • Розрахунок ІМТ (індекс маси тіла)
 • Розрахунок ІФІ (індекс функціональних змін)
 • Розрахунок ВІ (вегетативний індекс) або індекс Кердо
 • ЕКГ

3.Лабораторно – діагностичний комплекс

 • Загальний аналіз крові розгорнутий (лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, гематокрит, середній розмір еритроциту (MCV), середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC), ширина розподілу еритроцитів, , середній об’єм тромбоцитів), (MPV), ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів), лейкоцитарна формула (відсоткове співвідношення та абсолютна кількість формених елементів)
 • Загальний аналіз сечі+мікроскопія сечі
 • Білірубін загальний
 • Білірубін непрямий
 • Білірубін прямий
 • С-реактивний білок
 • Лактат
 • Сечовина
 • Сечова кислота
 • АЛТ (Аланінамінотрансфераза)
 • АСТ (Аспартамінотрансфераза)
 • Глюкоза крові
 • Загальний білок
 • Ліпідний профіль (загальний холестирин, тригліцериди)
 • Коагулограма (тротромбіновий час, ПТІ (протромбіновий індекс), МНО (міжнародне нормалізоване відношення), фібриноген, АЧТВ (активований частковий тромбопластиновий час), тромбіновий час)
 • Коефіцієнт Де Рітіса
 • Розрахунок індексів (атерогенності, алергізації, лейкоцитарний індекс інтоксикації, геатологічний показник інтоксикації, індекс зсуву лейкоцитів крові)

4. Консультативний висновок

 • Оцінка результатів функціональної діагностики
 • Оцінка результатів лабораторних аналізів, розшифрування індексів
 • Визначення тяжкості стану організму/діагнозу
 • Призначення необхідних додаткових аналізів, додаткових методів дослідження (які не входять до вартості комплексу)
 • Рекомендації/призначення лікування (визначення маршруту здоров’я пацієнта)
 • Видача консультативного висновку